UK32021 - Airbus A320 - Uzbekistan Airways

Name
Airbus A320
Registration Date
UK32021
Airlines
Uzbekistan Airways
Active
yes