UK32017 - Airbus A320 - Uzbekistan Airways

Name
Airbus A320
Registration Date
UK32017
Airlines
Uzbekistan Airways
Active
yes